Luotettava näöntutkimus Iisalmessa ja Kiuruvedellä

Luotettava näöntarkastus Iisalmessa 

Optikkoliike Pieni Silmälasikauppa Optimo tarjoaa laadukkaat näöntarkastukset 22 vuoden kokemuksella. Optimossa saat aina ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua kokeneelta optikolta ja silmälääkäriltä.

Näöntarkastuksessa tulisi käydä vähintään kahden vuoden välein ja ikänäkö olisi hyvä tarkastaa ensimmäisen kerran viimeistään 40 vuoden iässä. Luotettavan näöntutkimuksen lisäksi palveluihimme kuuluvat muut optikon ja silmälääkärin palvelut.

Varaa aika näöntarkastukseen!

Optikon tutkimuksessa selvitetään mm.

 • Karsastukset
 • Taittovirheet
 • Silmien mukautuminen lähelle ja kauas
 • Silmänpaineen mittaus 

Näön heikkenemisen oireita voivat olla mm. toistuva päänsärky, näkökentässä viivojen vääristyminen, samentumat, valonarkuus ja lähinäön heikkeneminen. Mikäli epäilet näkökykysi heikentyneen, varaa aika nyt Optimoon. Näöntarkastuksessa selvitetään näköhäiriöt ja silmälasien avulla voidaan helposti korjata heikentynyt lähi- ja kaukonäkö, taittovirheet ja karsastus.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Varaa aika näöntutkimukseen

Kiinnostuitko palveluistamme?

Jätä yhteystietosi! Me otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

te

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi Pieni silmälasikauppa Optimo Oy

Yhteystiedot:
 Osoite Kauppakatu 17
 Postinumero toimipaikka 74100 Iisalmi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yrityksen / henkilön nimi Timo Hannula
osoite Kauppakatu 17
postinumero toimipaikka 74100 Iisalmi
puhelinnumero 017 821 0061
sähköposti t.hannula@optimo.inet.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava Timo Hannula

Yrityksen / henkilön nimi  Pieni silmälasikauppa Optimo Oy
osoite Kauppakatu 17
postinumero toimipaikka 74100 Iisalmi
puhelinnumero 017 821 0061
sähköposti t.hannula@optimo.inet.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on optikkoliikkeessä asioineet, näöntutkimuksessa tai silmälääkärin tutkimuksessa olleet, sekä silmälasit tai piilolinssit liikkeestä hankkineet.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Lainmukaisen potilasrekisterin pitäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilöturvatunnus

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Tiedot silmien vahvuuksista sekä terveydentilasta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

t.hannula@optimo.inet.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

t.hannula@optimo.inet.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovumme tietoja yritysmarkkinointia varten . Yhteistyöyritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisteriä/potilasrekisteriä koskevien määräysten mukaan.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan osoitteen kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Pieni silmälasikauppa Optimo Oy:n työntekijät.  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

hCaptcha

Kerro meistä kavereillesi

Facebook Twitter 6Jaa